Planten fysiologie

Planten fysiologie

Een goed balans zorgt voor een goede opbrengst

Planten zijn net een als mensen, verschillend en hebben verschillende behoeftes.
De omgeving of de voeding kan uit balans raken en hierdoor ontstaan er gebreken of juist overschotten in uw medium.
Daarom wil ik uw in het volgende stuk wat meer informatie geven over de werkzame stoffen voor planten.
En waar voor ze dienen binnen de plant.

Hierna ga ik nog gebreken beschrijven en oplossingen bieden die deze mogelijk kunnen verhelpen.
De meeste planten voedingen zijn mineraal of organisch.

Ook zijn er nog bio varianten die geschikt zijn voor de biologische teelt van planten.
De hierna genoemde stoffen zijn nodig om een plant te laten groeien/bloeien/kleuren/ en laten ruiken.

Planten fysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen van planten bestudeert.
Met inbegrip van aspecten.
Zoals het metabolisme, organisatie, de waterhuishouding, de minerale voeding, de groei en ontwikkeling.
De prikkelbaarheid (reactie op het milieu), beweging en de transportprocessen.

Elementen binnen de planten fysiologie

Stikstof(N) fosfor(P) kalium(K) calcium(Ca), zwavel(S), Magnesium(Mg)zijn de hoofd ingrediënten.
Ook heb je nog spoorelementen zoals: ijzer(Fe) zink(Zn) koper(Cu) molybdeen(Mo) borium(B) mangaan(Ma).
De spoorelementen zitten er in veel lagere concentraties in dan hoofd elementen omdat hier de plant maar weinig van nodig is.

Er zijn een hoop verschillende verhoudingen hier in wat per plant en per periode zal verschillen.
Ik zal nu als eerst de soorten voeding behandelen.

Soorten meststoffen die wij kennen binnen de planten fysiologie

1. Kunstmeststoffen

Kunst meststoffen zijn op kunstmatige wijze gefabriceerd.
Het betreft zouten die direct oplossen wanneer ze in contact komen met water.
Bij de opname van water wordt de plant gedwongen de voeding op te nemen en vaak in de onjuiste verhouding.
Het effect hiervan is een geforceerde (verkeerde) groei van de plant.
Waardoor de vatbaarheid voor ziekten en plagen sterk vergroot wordt.
Bij gebruik van kunstmest bij warm en zonnig weer kan er tevens verbranding van bladeren en gras optreden.
Planten kunnen hierdoor schade oplopen.

Planten bemestten met kunstmest

Door de voeding aan te passen aan het stadium waar de plant in verkeerd.
Kun je beter naar behoefte sturen dan steeds de zelfde voeding geven.
Voor wortelen zal meer fosfor gevraagd worden door de plant
En voor de groei meer stikstof, bloemvorming meer fosfor/ kalium en vruchten vereisen vooral kalium.
Kunstmest is een veel toegepaste mest voor in de hydro cultuur.
Echter deze voeding is niet zo compleet als organische voeding en grond.
Omdat deze een veel breder spectrum aan stoffen bevat dan hier boven is genoemd.
Hierdoor zorgt het voor een veel natuurlijker effect.

2. Organische meststoffen voor planten

Organische meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen (van plantaardige of dierlijke oorsprong).
We kunnen stellen dat het meest gebruik gemaakt wordt van.
Beendermeel, bloedmeel, en verenmeel, cacao, soja, vinasse, natuurfosfaat, kieseriet, zeewieren en algen.

Opneembaarheid organische meststoffen voor planten

Deze stoffen worden door bodemleven omgezet tot opneembare voeding voor de plant.
Micro-organismen zorgen ervoor dat de voedingselementen opneembaar worden voor de plant.
Organische meststoffen bevorderen dit bodemleven en verbeteren de bodemstructuur.
In tegenstelling tot kunstmest voedt je hier je bodem en deze voed jouw plant.
Door deze omzetting zal de planten naar behoefte opnemen en is de kans op verbranden veel kleiner dan bij kunstmest.
Gezien deze geforceerd opgenomen wordt.

3. Organisch minerale meststoffen

Organisch minerale meststoffen zijn gecombineerde meststoffen.
Deze zijn organisch en deels kunstmest.
Een op deze wijze samengestelde meststof noemen we organisch tot een verhouding van 60% organisch en 40% kunstmest.
Wordt het percentage organisch lager dan mag het geen organische meststof meer heten.

Deze meststoffen bieden voordelen door een snellere werking dan geheel organische meststoffen.
Echter hebben zij het nadeel van dat toch een deel uitspoelt en deze vormen nauwelijks een stimulans voor het bodemleven.
Het voordeel van organische met minerale voeding is dat organische stoffen vaak eerst omgezet moeten worden.
Wat dus een trager effect geeft dan minerale voedingen.
Door deze toevoeging het je het profijt van de snelle minerale start.
En dat hij erna het organische gedeelte gaat omzetten.

Het nadeel zoals al genoemd is dat je vaak restzouten overhoudt door de kunstmest.
Dit zorgt voor een minder schoon product geeft dan alleen organische stoffen.

4. Gecoate kunstmeststoffen

Hiervoor geldt hetzelfde als de hiervoor beschreven kunstmeststoffen.
Het verschil zit hier in het aanbrengen van een laagje (coating) om de meststof heen.
Waardoor de afgifte (het oplossen) trager wordt en de afgifte over een langere periode plaatsvindt.
De meststoffen zijn geschikt als u niet vaak wilt bemesten, maar stimuleren het bodemleven niet.
Deze manier zorgt voor een egaler groei proces en langer werkende meststoffen.
Echter deze geven als nog restproduct vaak, zoals natrium in de bodem.

5. Organische granulaat(korrels)

Dit is een vergelijkbaar product zoals de gecoate meststoffen alleen zijn ze in dit geval geheel organisch.
Ze geven langzaam organische meststoffen af aan de grond waar de plant deze omzet en opneemt.

VOORDELEN KUNSTMEST

Het gebruik van minerale meststoffen heeft een aantal voordelen boven het gebruik van organische meststoffen.
Zoals dat minerale meststoffen gelijkmatig zijn en per product constant van samenstelling.
Voor organische meststoffen geldt dat minder.
Via minerale meststoffen kan daarom elke gewenste hoeveelheid planten voedende stoffen op elk gewenst moment.
En in elke verhouding worden toegediend.
Met organische meststoffen is dat nauwelijks mogelijk.

Voedingsstoffen uit minerale meststoffen werken bijna altijd sneller dan die uit organische meststoffen.
In sommige gevallen kan echter bewust voor een langzaam werkende minerale meststof worden gekozen.
In alle gevallen is het afgiftepatroon van voedingsstoffen uit minerale meststoffen vooraf bekend.
Voor organische meststoffen is dat in veel mindere mate het geval.

Verdelen van mest

Minerale meststoffen zijn  soms gemakkelijker over het land te verdelen dan organische meststoffen.
Vooral bij plaatsspecifieke bemesting is dat een groot voordeel.
Bovendien kan ook tijdens het groeiseizoen van een gewas.
Nog een bij bemesting met minerale meststoffen plaatsvinden.
Het is natuurlijk een stuk natuurlijker om Biologische organische meststoffen te gebruiken.
Deze zijn ook veel complexer en uitgebreider dan alleen de NPK+ sporenelementen.

Nadelen van kunstmest voor planten

Het overmatig gebruik van kunstmest leidt vaak tot een verontreinigd milieu.
Doordat de minerale voedingsstoffen goed oplosbaar is in water.
Komt veel voeding gedurende een korte tijd ter beschikking van planten.
Een teveel aan voeding wordt uitgespoeld via het grondwater en eindigt in vijvers en oceanen.
Stikstof kunst mesten spoelen van de akkers snel uit in waterlopen.
Waar ze de groei van algen stimuleren en het water zuurstofarm maken.

Dit proces van eutrofiëring heeft een ongunstig effect gehad op de rivieren en de meren.
En op de plaatsen waar het voedingsrijke water in zee stroomt, ontstaan zuurstofarme gebieden.
Ook wel dode zones genoemd, waar geen leven in de zee meer voorkomt.

Wel of niet biologisch

Hierboven staat in grote lijnen alle soorten meststoffen die gebruikt worden.
Per onderdeel zit ook nog veel verschil in.
Zo kan de een organische stof veel fosfor bevatten en de andere weer veel kalium of stikstof.
Organische meststoffen zit ook nog verschil  in.
Sommige wel in de Bio teelt mogen worden gebruikt en andere niet.
Dit heeft met de herkomst van de producten te maken of deze biologisch verantwoord zijn of niet.

Biologisch gekeurd

Deze worden vaak aangeduid met een skall logo of een Europees eko keurmerk.
Organisch kan van een boer komen die mest heeft van koeien die alleen gras eten en niet worden bijgevoerd.
Het kan ook van gefermenteerde planten resten komen.
Echter organisch kan ook zijn dat het uit drijfmest of van niet biologische koeien of paarden is.
Dit is wel een puntje om op te letten mocht u biologisch willen telen.
Het eko en bio logo mogen wij jammer genoeg niet meer tonen als voorbeeld.
Dit komt omdat het skall moeilijk begon te doen.

BIOLOGISCHE LANDBOUW

Ter voorkoming van deze problemen.
Wordt er in de biologische landbouw veel aan gedaan om uitspoeling van voedingsstoffen te voorkomen.
In ieder geval voor zover dat de natuurlijke uitspoeling zou overtreffen.
Voor deze vorm van landbouw geeft men daarom de voorkeur aan het gebruik van organische meststoffen.
Dit kan bijvoorbeeld compost, dierlijke mest of groenbemesting zijn.

In de biologische landbouw streeft men naar het vermijden van kort werkende voedingsstoffen zoals kunstmest.
Natuurlijke bemesting verbeterd het bodemleven.
Wat bij het gebruik van kunstmest niet het geval is.

Biologisch bodemleven gezond voor planten

De gedachte achter het activeren van het bodemleven is dat dit tot een vruchtbaarder bodem leidt.
En compactere planten geeft met een sterker wortelstelsel en meer weerstand tegen ziektes.
Proeven laten zien dat biologische gewassen meer vaste stof bevatten.
Hierdoor krijg je een kortstondige voedingspiek bij gebruik van kunstmest.
Tijdens deze piek groeit een plant snel maar ontstaan er lange cellen.
Deze zijn minder sterk zijn en dus ook gemakkelijker ten prooi kunnen vallen aan belagers.
Aanhangers van biologisch voedsel menen ook dat biologisch geteelde gewassen voller van smaak zijn.

voor meer biologische bemesting of minerale voeding kun u onze webshop bekijken.

Tevens kunt u voor meer onderbouwing kijken bij de universiteit van Wageningen