Biologisch telen

Waarom biologisch en organisch telen?

Wanneer er biologisch geteeld wordt mag er geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
Onkruid, plantenziektes, schadelijke parasieten en insecten moeten dus op andere manieren bestreden worden.
Bij het bestrijden van het onkruid worden machines en mensen ingezet.
Onkruid, insectenplagen en ziektes worden tegengegaan door meerdere soorten gewassen te telen.
Dit is zeer effectief door deze op uitgekiende manier te laten rouleren over de verschillende percelen.
Door biologisch te telen ontstaat er een natuurlijke evenwicht.
Wat ook het uitbreken van insectenplagen en ziektes helpt te voorkomen.

biologisch tractor teelt planten duurzaam gewas biogenetic

Biologische teelt of reguliere teelt
In de biologische teelt mag geen kunstmest en chemische insecticiden worden gebruikt.
Echte mest en groenbemesters moeten ervoor zorgen dat de gewassen genoeg voedingsstoffen krijgen om goed te kunnen groeien.
Soms is de opbrengst aan producten per hectare toch lager in de biologische akkerbouw dan in de gangbare akkerbouw.
Dit komt omdat de gangbare teelt gebruik maak van kunstmest.
Hierdoor worden de planten geforceerd gevoed.

Bij de biologisch teelt word er naar behoefte voeding opgenomen door de plant.
Het lijkt mooi iets meer opbrengst echter kunstmest zorgt ook voor een slechtere weerstand van het gewas.
Hier door worden er meer chemische middelen toegepast,wat ook geld kost.

Dat er een meeropbrengst is met de teelt op kunstmest hoef niet altijd waar te zijn.
Je kan het vergelijken met een plof kip, deze lijkt heel groot echter grotendeels is water.
Waardoor het drooggewicht van een groente of fruit dat biologisch is geteeld hoger ligt dan je denkt.

Dit is een van de redenen voor de hogere prijs van biologische producten.
Daar staat wel veel moois tegenover.
Biologisch telen is veel beter voor de natuur op en rondom het bedrijf.
Het is veel minder belastend voor het milieu dan de gangbare manier van telen.
Biologische producten zijn gezond, puur natuur en heerlijk.

wakker diet plofkip biogenetic bio biologisch duurzaam gewas telen

Onkruidbestrijding

Om onkruid te bestrijden, wordt onder andere mechanische onkruidbestrijding gebruikt.
De gewassen staan in rijtjes geplant.
Met machines worden de onkruiden die groeien weggebrand, of weg geschoffeld.
Ook wordt onkruid handmatig weggehaald.
In de gangbare teelt wordt mechanische onkruidbestrijding toegepast.
Maar in de biologische akkerbouw zijn ze meer afhankelijk van deze technieken.
Er wordt vaker geschoffeld, en ook werken er meer medewerkers meer uren om al het onkruid te verwijderen.

Stimuleren van een natuurlijk evenwicht

In de natuur komen natuurlijke vijanden veel meer voor waardoor er minder kans is op ziekte plagen en schimmels.
Doordat biologische teelt de natuur niet aantast en biodiversiteit.
Stimuleert komen deze natuurlijke vijanden in grote getale voor op een biologisch bedrijf.
Hierdoor helpen ze bij het bestrijden van de plagen die de gewassen kunnen bedreigen.

 

plant grow seed bio biologisch biogenetic holland

Wisselteelt of gewas rotatie

Gewas rotatie is verplicht voor alle boeren, dus ook in de gangbare landbouw.
Je kunt in het jaar daarna op dat stuk land waar aardappels hebben gestaan bijvoorbeeld gerst of tarwe telen.
Deze zijn niet gevoelig voor de aardappelziektes en parasieten en kunnen goed groeien.
De aardappelen worden pas na zes tot acht jaar weer op datzelfde perceel geteeld.
Dit gebeurd pas Wanneer het grootste deel van de ziektekiemen en aardappelparasieten eruit verdwenen is.
Door te wisselen van teelt voorkom je dus dat een soort aaltje zich uit gaat breiden.
Soms vermeerderen bepaalde aaltjes zich ook op een ander gewas.
Daarom moet je in je teeltplan goed kijken welk gewas je na een bepaald gewas op dat perceel zet.

wisselteelt planten gwewas bio biogenetic biologisch eko kunstmest

Aaltjes

Als er een bepaald gewas op het perceel staat dan kunnen zich gemakkelijk bepaalde aaltjes ontwikkelen.
Stel je teelt aardappels,dan kunnen er in dat jaar bepaalde aardappel parasieten en ziektekiemen onstaan.
Aaltjes kunnen met hun mond stekel wortels aanprikken en sap opzuigen, waardoor de plant schade ondervindt.
Soms ontstaan er misvormingen aan de wortels.
Aaltjes kun je beschouwen als ondergrondse luizen.
Er zijn 20.000 soorten aaltjes in de bodem, vaak 5 tot 60 verschillende soorten in een perceel.
Daaronder zijn er veel die het gewas op geen enkele manier beschadigen.

In een normale grond zijn minimaal 8 miljard aaltjes per hectare aanwezig.
Deze bewegen zich via het bodemwater en grazen o.a. op schimmels.
De schimmels worden daardoor geprikkeld om zich te vernieuwen en verhogen hun activiteit.
Dit heeft toename van de beschikbare voedingsstoffen voor de plant tot gevolg.
Aaltjes werken op deze manier dus gunstig voor het gewas.

Om onder alle temperatuur omstandigheden profijt van aaltjes te kunnen hebben, moet er veel variatie in de soorten voorkomen.
Zonder vruchtwisseling staat elke plant steeds op dezelfde plek.
Hierdoor neemt het bijbehorende bodemleven in omvang toe (ook de bijbehorende aaltjes), dit kan uitgroeien tot een plaag.
Dan worden plantenwortels aangetast, de voedingstoestand van de bodem en de opbrengsten nemen af.
Dit verschijnsel heet bodemmoeheid.

aaltjes engerlingen gewasbescherming bio biogenetic biologisch eko

Groenbemesters
Voedingsstoffen kunnen ook deels aangevuld worden door het gebruik van groenbemester.
Dit zijn planten die in de herfst gezaaid kunnen worden.
Hierna kunnen deze dan in herfst en winter voedingsstoffen vasthouden.
Dit voorkomt dat anders de grond uitgespoeld zouden worden tijdens regenperiodes.
Ook stimuleren groenbemesters het bodemleven.
De groenbemester wordt in de lente ondergewerkt in de grond.
Waarna het gewas dat ik dan zaai, de voedingsstoffen uit de groenbemester kan gebruiken om te groeien.

groenbemester bio biologisch biogenetic eko organisch teelt gewas planten

Bepalen hoeveel mest nodig is

In de lente kun je onderzoeken welke voedingsstoffen er aanwezig zijn in de grond.
Wanneer je teveel mest zou gebruiken, zou het overschot kunnen uitspoelen naar het grondwater en naar het oppervlaktewater.
Hier zouden deze voedingsstoffen het natuurlijke evenwicht verstoren en het milieu negatief beïnvloeden.
Een bijkomend voordeel is dat een lager gebruik van mest natuurlijk ook minder kost.
Daarom is het slim om informatie in te winnen hoeveel mest er per hectare word aangeraden.

Voor meer informatie over meststoffen en hoe elementen werken kunt u Plantenfysiologie raadplegen.

organisch mest bio biogenetic biologisch gewas telen planten duurzaam